יום א', ב’ בניסן תשע”ח

בס"ד חזון בית הספר- "חן עפרה": 1. בית הספר יעודד בתלמידותיו את השאיפה למצוינות בתחומים השונים- לימודי, אישי- ערכי, חברתי, תוך מתן שוויון הזדמנויות למיצוי היכולות ולקידום אישי. 2. בית הספר יפתח בתלמידותיו את ערך "בין אדם לחברו", את הנתינה, ההתחשבות בזולת ואת קבלת השונה, ויטפח בהן תחושת שייכות ומחויבות, אחריות ומעורבות. 3. בית הספר יעניק לתלמידותיו את חוויית הלמידה, יפתח אצלן את הסקרנות, החשיבה והרחבת הדעת בעמל ובשמחה ויטפח בהן יכולות למידה עצמאיות. 4. בית הספר ייתן דגש על לימוד השפה העברית, על יסודות הקריאה המדויקת והכתיבה התמה. 5. בית הספר יחנך את תלמידותיו לאהבת ה', לקיום מצוותיו ולאהבת הארץ, מתוך הזדהות ושמחה. 6. בית הספר ישאף לטפח קהילה בית ספרית וסביבה חינוכית המושתת על שיח מתמיד, יוצר ומכבד בין מורים, הורים, תלמידים וקהילה. 7. בית הספר יקנה לתלמידותיו הכרה בכוחן כנשים ותפקידיהן השונים על מנת שיגדלו להגשמה נשית- עצמית בצניעות ובחן.