יום א', ב’ בניסן תשע”ח
קישור לאתרים מומלצים

מצורפים קישורים לאתרים מומלצים: http://www.cet.ac.il/hama/ - אתר "מרקם חמע" http://geo.cet.ac.il/places/- אתר "שמקום" משחקים על מקומות בארץ http://lib.cet.ac.il/pages/frontpage.asp- הספירה הוורטואלית של מט"ח http://www.galim.org.il/- אתר גלים http://www.afikoman.org.il/- אפיקומן - אתר משחקי בנושאי יהדות http://www.shayleyeladim.org.il/he-il/- אתר שי לש"י לילדים - משחקים בנושא יהדות