יום א', ב’ בניסן תשע”ח

שם תפקיד כתובת פלאפון אדרי אביטל חנ"ג עפרה 052-3649418 אחיטוב תחיה מחנכת ב בית אל 050-5930060 איתן אילה מורת שילוב בית אל 052-4254509 אמסלם ג'והנה סייעת ד-ה קטנה עפרה 054-7755593 בבתי אבישי אב בית עפרה 050-8851109 בנדרימר רחל חשבון עפרה 054-6359049 בר ציון יעל מחנכת א בית אל 054-7331510 בראון מוריה מחנכת ד בית אל 054-6454611 דינר שלומית מחול,תנועה יוצרת עפרה 052-5666613 הר כוכב סימונה מדעים עטרת 054-6342667 וייסבלט אסתר אנגלית פסגות 058-6276051 ולרשטיין אורית סייעת ג קטנה עפרה 052-2606431 חייקין רעיה סייעת ו קטנה עמונה 050-9722371 יהב טלי מחנכת ה עמונה 050-9971292 ישראל מיכל מחנכת ד עמונה 050-2227638 ישראלי ענבל מנהלת רחלים 052-5666799 כהן שלומית אמנות רחלים 050-2603722 כרמל לירז מחנכת ו גבעת הראל 054-6670214 לאש אילת מחנכת ג קטנה עפרה 052-6570797 לבל נעה מחנכת ו עפרה 052-5666792 לוין בת אל מדעים,מוסיקה עפרה 052-6371097 לוין תהילה מזכירה עפרה 058-5333414 מאיר חנה אנגלית רחלים 050-6780011 מגורי אודליה תקשורת כוכב השחר 050-3022054 מובשוביץ עטרת אמנות, סייעת עמונה 055-6693479 מרקוס סנדי מולדת,טיולים רחלים 054-3970602 נאמבורג מזל יועצת עפרה 052-8289905 פרטי קשר צוות חן עפרה התשעז.doc